Vi kan med glæde informere om at Hvalsø Rideklub starter holdundervisning og partridning op igen fredag den 1. maj - dog med følgende Covid-19 forholdsregler:

- Maksimal 1 pårørende pr. Elev.

- Alle heste skal sadles op og af ude uanset vejret.

- Al ridning vil foregå ude uanset vejret.

- Der vil være mulighed for afspritning af hænder og handsker til rådighed under opsadlning.

- Det anbefales at ride med handsker der er mulighed for lånehandsker.

- Der vil ikke være trækkere til at hjælpe eleverne. Pårørende skal selv trække eleven.

- Tilskuere holder afstand til hinanden.

- Undgå så vidt muligt offentlig transport til ridning

- Unødig ophold begrænses, dvs. Man kommer og rider og derefter tager man hjem.

- Endvidere skal almindelige Covid-19 regler overholdes.

- Ved tvivlsspørgsmål kan HVL bestyrelse kontaktes.

Vi og hestene glæder os meget til at se jer alle sammen igen - I har været savnede!