Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 27. februar 2019

Generalforsamling kl 19.00 i rytterstuen

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af årsregnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  - På valg er Bettina, Majbritt og Henriette. Bettina og Majbritt ønsker genvalg, Henriette ønsker at udtræde, Charlotte er suppleant og ønsker ikke at fortsætte. Vi søger en i bestyrelsen der kommer fra rideskolen så denne også repræsenteres.                    

  6. Championatlisten fejres (husk der er rosetter til alle der har indberettet point)

  7. Eventuelt 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 20. februar skriftligt, og det gøres til Bettina på mail bettinaogtomas@hotmail.dk.