Generalforsamling kl 19.00 i rytterstuen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. februar 2020

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  - På valg er Bettina som formand, Mette som kasserer og Finn som mening medlem. Alle ønsker genvalg. Vi har for nylig fået en ny i bestyrelsen, Randi som sekretær. Er der nogen indvendinger til dette?                  
  6. Championatlisten fejres (husk der er rosetter til alle der har indberettet point)
  7. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 18. februar skriftligt, og det gøres til Bettina på mail bettinaogtomas@hotmail.dk.