Erstatningstimer

Når rideskolen er aflyst pga.  ridestævner i Hvalsø Rideklub, hvor rideskoleeleverne ikke har mulighed for at deltage, afholdes erstatningstimer på en fastlagt dag. 

Når rideskolen er aflyst pga. ridestævner i Hvalsø Rideklub, hvor rideskoleeleverne HAR mulighed for at deltage, afholdes der IKKE erstatningstimer.

Grundet ridestævne lørdag d. 14 december 2019 er rideskolen aflyst.

Erstatningstime for d.14 december 2019 afholdes 

Fredag d.6 december kl.16-19