Kristine Christensen

Underviser mandag.

Gaya Klein

Underviser tirsdag.

Mathilde Andersen

Underviser onsdag

Mariette Grathwohl

Underviser torsdag

Amalia M├╝llertz

Underviser lørdag

Lea Jespersen

Underviser søndag