Sikkerhedsregler

 1. Al færden på rideklubbens område sker på eget ansvar. Børn, der færdes alene på rideklubbens område, færdes på forældrenes ansvar.
 2. Alle skal bære DRF godkendt ridehjelm, når man sidder på hesten.
 3. I rideskolen skal alle under 18 år bære DRF godkendt ridehjelm på ridebane og i stald. Denne regel gælder også gæster i stalden, som er under 18 år, her kan ridehjelm erstattes af en cykelhjelm. Ryttere over 18 år skal bære hjelm under ridning.
 4. I rideskolen skal alle have lukket fodtøj på i stald og på ridebane uanset årstid. Der må ikke rides i kondisko eller andre sko uden hæl. Snørebånd er forbudt.
 5. Alle under 18 skal bære sikkerhedsvest ved springning. Vi henstiller til, at alle over 18 år tager samme sikkerhedsmæssige forholdsregler.
 6. Tilskuere ved ridebanen og ridehallen skal altid forholde sig roligt.
 7. Forældre, søskende og andre gæster som ikke deltager aktivt i den aktuelle ridetime må ikke opholde sig på ridebanen. Skal en forælder på banen for at hjælpe, er det af sikkerhedsmæssige årsager kun denne der går ind og ikke også søskende.
 8. Det er ikke tilladt at føre heste uden trense eller grime og træktov, hverken i stald eller til og fra folde.
 9. Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om håndled eller om livet.
 10. Heste må ikke stå løse på staldgangen. De skal altid være forsvarligt bundet. En hest må aldrig bindes i et tov, som den ikke kan slide sig løs af. Brug tov eller kæder med sikkerhedslåse. Forlad aldrig en hest på staldgangen i længere tid ad gangen, heller ikke selv om den er bundet. Hvis man skal gå fra den og ikke har andre til at holde øje, skal den lukkes ind i boksen imens.
 11. Staldgangen er ikke til opbevaring af striglekasser og staldredskaber mv.
 12. Rider man tur, anbefales det, at man altid fortæller nogen i stalden, hvor man rider hen og hvor længe man regner med at være væk. Giv besked, når du er hjemme igen. Det henstilles, at vores medlemmer ikke rider på tur alene og at man altid medbringer en mobiltelefon på tur. OBS Heste der tilhører rideskolen må ikke rides på tur uden forudgående aftale med underviser eller personale. Når der rides i trafikken, skal man have kendskab til færdselsloven, og denne skal overholdes! Der skal tages hensyn til andre ”bløde” trafikanter. Hvl kan ikke stilles til ansvar for evt. bøder for ovenstående, dette hæfter rytter selv for.
 13. Det er ikke tilladt at løbe og råbe i nærheden af heste – hverken i stalden, ved banen eller i ridehuset.
 14. Al færdsel på klubbens område, både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer, skal foregå med omtanke og i passende tempo.
 15. Hunde skal føres i snor i rideskolens undervisningstid.
 16. Rygning er ikke tilladt i stald, rytterstue, sadelrum og ridehus.

Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden og er afmærket med skilte.