Indkaldelse til ordinær generalforsamling

den 9. februar 2021

 

 

Generalforsamling kl 19.00 virtuelt via Microsoft Teams. Du skal blot sende en mail til bettinaogtomas@hotmail.dk med din mail adresse så bliver du inviteret til mødet. Dette er fordi vi ikke tror at restriktionerne er blevet ophævet til denne dag. Skulle de mod forventning være det, så foregår det i rytterstuen som det plejer.

 

Du bliver inviteret dagen før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  - På valg er Bettina og Majbritt

                           Majbritt modtager genvalg

                           Bettina ønsker ikke genvalg

                           Stina stiller op til bestyrelsen

                           Winnie stiller op til bestyrelsen

  1. Championatlisten fejres (husk der er rosetter til alle der har indberettet point)
  2. Eventuelt

 

 

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 30. januar skriftligt, og det gøres til Bettina på mail bettinaogtomas@hotmail.dk.