Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 27. februar 2024

Kære alle.

I inviteres til generalforsamling kl 19.00 i Lykkestuen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kasser (Randi, Majbritt og Kristine er på valg og genopstiller, Mia og Stine genopstiller, Lea genopstiller med virke frem til 1.juni)
  6. Championatlisten fejres (husk der er rosetter til alle der har indberettet point)
  7. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 20. februar skriftligt, ved udfyldning af vedhæftet formular og tilsendes til Majbritt på mail thhmhh@gmail.com    

 

Da et par nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen i løbet af det næste år, søger vi nye kræfter. Det er en oplagt mulighed for at lære nogle af dine staldkammerater bedre at kende i et hyggeligt fællesskab samt være med til at bestemme retningen for rideklubben, større mulighed for at påvirke beslutningerne og være med til skabe arrangementer og sammenhold i rideklubben. Er du interesseret i at høre mere om det at være bestyrelsesmedlem eller er interesseret i at opstille, så tøv ikke med at tage fat i den nuværende bestyrelse (Majbritt, Randi, Kristine, Mia, Stine eller Lea)