Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. februar 2023

Generalforsamling kl. 19.00 i rytterstuen – Hvalsø Rideklub.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kasser  - På valg er Mia Von Einem (bestyrelsesmedlen), Majbritt Houmann (Formand), Stine Gotha (sekretær), Kristine Christensen (Næstformand)
  6. Championatlisten fejres (husk der er rosetter til alle der har indberettet point)
  7. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 21. februar skriftligt, ved udfyldning af vedhæftet formular og tilsendes til Majbritt på mail thhmhh@gmail.com